Chuột không dây Logitech M325

   Mô tả chi tiết

    
   Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
   Mac OS X 10.5.x or later
   Linux Kernel 2.6.x or later
   • Height:39.0 mm or 1.5 inches
   • Width:98.0 mm or 3.86 inches
   • Depth:57.0 mm or 2.24 inches
   • Weight:88.0 g or 3.1 ounce
    
   Chuột Logitech M325
   Chuột không dây Logitech M325

   Sản phẩm tương đương

   Đánh giá về sản phẩm

   Khách hàng thảo luận

   Bạn cần đăng nhập để có thể đánh giá sản phẩm. Đăng nhập tại đây.