Mouse Wireless Logitech B175

   Mô tả chi tiết

   Your B175 mouse ships with the receiver as shown below:

   B175 Receiver

   While this receiver is not Unifying, you can connect your mouse with any Unifying USB receiver. To determine if a receiver is Unifying, look for this logo:

   Unifying Logo

   NOTE: Although this device is supported by the Unifying USB receiver, SetPoint and Logitech Control Center (LCC) support depend on the specific product.
   Mouse Wireless Logitech B175
   Mouse Wireless Logitech B175

   Sản phẩm tương đương

   Đánh giá về sản phẩm

   Khách hàng thảo luận

   Bạn cần đăng nhập để có thể đánh giá sản phẩm. Đăng nhập tại đây.