Wireless Mouse HP x4000

   Mô tả chi tiết

   The high-end design of the HP Wireless Mouse X4000 mimics the motion of a fast sports car. But the fun doesn't stop there. This comfortable mouse also features wireless connectivity, 30-month battery life and a highly-precise laser sensor. (Battery life depends on usage.)

    

    

   Wireless Mouse HP x4000
   Wireless Mouse HP x4000

   Sản phẩm tương đương

   Đánh giá về sản phẩm

   Khách hàng thảo luận

   Bạn cần đăng nhập để có thể đánh giá sản phẩm. Đăng nhập tại đây.